Project works

 • PHO: 5000 TPA DFC

  PHO: 5000 TPA DFC

  Investor: Công ty TNHH TATA Coffee Việt Nam Categories: Hệ thống cơ điện

 • Jiangsu AB Vietnam Factory

  Jiangsu AB Vietnam Factory

  Investor: Zigui Jisheng (Việt Nam) Wangsheng Textiles Co., Ltd. Categories: Hệ thống cơ điện

 • D’edge

  D’edge

  Investor: CapitaLand Categories: Hệ thống cơ điện

 • Bason Station

  Bason Station

  Investor: SMJO - Nhà thầu chính: Hitachi Plan Categories: Hệ thống cơ điện

 • Panko Sub-material factory

  Panko Sub-material factory

  Investor: Công ty TNHH E&D Panko Categories: Hệ thống điện

 • CocoBay Da Nang

  CocoBay Da Nang

  Investor: The Empire Group Categories: Hệ thống cơ điện lạnh

Need advice project, please call: (84 - 511) 3 679 887